Home » Skupinové kurzy

Skupinové kurzy

Jarný trimester 2021 – polointenzívne kurzy pre tínežderov a dospelých

 

Termín kurzov: 12.4.2021 – 2.7.2021
Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Intenzita kurzu: 2 x  1 hodina týždenne 
Dni výučby: pondelok – streda alebo utorok – štvrtok
Čas výučby: 7:30, 8:30, 9:30, 14:55, 15:55, 16:55, 18:00, 19:00 
Počet študentov v skupine: max. 6 študentov v skupine
Úrovne: otvorené všetky úrovne A1 – C2 
Zápis na kurz: osobne počas dní zápisu
Cena kurzu: 160 Eur ( cena zahŕňa všetky učebné materiály, MP3 ku knihám a využívanie e-learning platformy) 
Jarný trimester 2021 – intenzívne kurzy pre tínežderov a dospelých
Termín kurzov: 12.4.2021 – 2.7.2021
Dĺžka kurzu: 12 týždňov
Intenzita kurzu: 3 x 1 hodina týždenne
Dni výučby: pondelok – streda – piatok
Čas výučby: 7:30, 8:30, 9:30, 14:55, 15:55, 16:55, 18:00, 19:00
Počet študentov v skupine: max. 6 študentov v skupine
Úrovne: otvorené všetky úrovne Callanovej metódy
Zápis na kurz: osobne počas dní zápisu
Cena kurzu: 210 Eur ( cena zahŕňa učebné materiály, MP3 ku knihám a  využívanie e-learningovej platformy)