Home » O Callanovej metóde

O Callanovej metóde

O Callanovej metóde

Callanova metóda účinne funguje už vyše 40 rokov po celom svete. Vynašiel ju pán Robin Callan v roku 1960 počas svojho pobytu v Taliansku. Od tradičných spôsobov výučby angličtiny sa Callanova metóda odlišuje v mnohých smeroch. Základom tejto metódy je neustála komunikácia medzi učiteľom a študentom v cieľovom jazyku, t. j. v angličtine, a to vo forme neustálych otázok a odpovedí pomocou, ktorých sa učíte. Učiteľ sa pýta spravidla 2 razy, vy odpovedáte. Počas hodiny počúvate a hovoríte 4x viac ako na hodine tradičnej výučby jazyka. Najväčší dôraz sa kladie na 2 najdôležitejšie stránky jazyka a to: schopnosti rozprávať (vyjadrovať sa) a rozumieť. Cieľom Callanovej metódy je pripraviť študentov do prirodzeného prostredia, v ktorom budú schopní plnohodnotne komunikovať v anglickom jazyku.

 
Ako dosiahnuť zaručený úspech

Kľúčom k úspechu učenia sa jazyka je opakovanie, opakovanie a opakovanie s cieľom prinútiť študenta reagovať automaticky. Najdôležitejšie je pochopiť, že pravidelné opakovanie je dôležité pre učenie sa jazyka. Učenie sa jazyka Callanovou metódou je presne tak ako učenie sa strojopisu, alebo hry na klavír principiálne otázkou rozvinutia si rýchleho reflexu. Reflex prichádza z hlasových orgánov, nie z mozgu. Študent sa teda musí naučiť rozprávať bez myslenia, automaticky, nie je čas na myslenie. Vezmite si príklad ak by sa klavirista začal zamýšľať nad tým, kam položí ukazovák a následne kam malíček. Ak by hranú skladbu nezahral automaticky, princípom osvojenia si danej skladby, stratil by sa v nej. Alebo napríklad jednoduchý príklad denného zhonu. Ak utekáte na autobus nemáte čas premýšľať kam v danom momente pokladáte pravú a kam ľavú nohu. Reagujete automaticky, inak by ste spadli. Rýchle reflex môže byť teda efektívne rozvinutý iba neustálym mechanickým opakovaním. Vďaka systému opakovania prekonáte prekážku, s ktorou študenti zápasia – slabú pamäť. Všetko musí byť opakované, precvičované, až kým daný reflex nereaguje na podnet automaticky a inak tomu nie je ani pri výučbe anglického jazyka Callanovou metódou.

Nová slovná zásoba a gramatika

Mnohým by sa mohlo zdať, že sa Callanova metóda zameriava len na bežnú konverzáciu, gramatika tak zostáva v úzadí, a do popredia by mohla vystúpiť otázka typu: „Akým spôsobom sa učia nové slovíčka a gramatika?“ Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Neustále rozširovanie slovnej zásoby a gramatiky Callanovou metódou sa dosahuje opäť inak ako tradičnou výučbou angličtiny a to už vyššie spomínaným, opakovaným používaním jazyka, živou formou, teda nie gramatickými cvičeniami. Gramatiku a novú slovnú zásobu si tak aktívne precvičíte priamo na vyučovacej hodine pri komunikácii v anglickom jazyku.

Vyučovacia hodina Callanovou metódou

Nakoľko Callanova metóda je prípravou do prostredia prirodzeného, v ktorom sa rozpráva anglicky, lektor na vyučovacej hodine rozpráva rýchlym tempom, aby si študent zvykol na hovorenú angličtinu. Vyučovacia hodina trvá 50 minút, počas ktorých odznie vyše 12 000 slov. Študent je nútený neustále sa sústrediť na rýchle tempo výučby. Každý anglicky hovoriaci človek rozpráva rýchlosťou približne 180 slov za minútu. Ani ľudia v televízii či anglicky hovoriacej krajine nebudú hovoriť pomaly, len preto, aby ste im rozumeli ale budú sa s Vami rozprávať bežnou konverzačnou rýchlosťou. Spočiatku môžu byť študenti prekvapení a majú tendenciu panikáriť. Všetko je iné, spôsob, tempo, a všetky ostatné faktory sú úplne odlišné akými sa učili doteraz. Zvyčajne si ľudia myslia, že dané tempo nebudú schopní zvládnuť, či prekonať. Opak je však pravdou. Systém výučby Vás po krátkej dobe zavedie do prirodzeného prostredia v ktorom budete reagovať spontánne. Človek si uvedomí, že systém výučby Callanovou metódou nie je náročný, a že každý môže anglickému jazyku bez akýchkoľvek problémov porozumieť. Študent na hodinách neustále počúva lektora, nikdy vopred nevie kedy bude odpovedať. V prípade, ak daný študent neodpovedá, v mysli odpovedá na otázku danú lektorom inému študentovi, čím sa zachováva princíp neustáleho opakovania. V živote všetko funguje jednoducho, ak sa chcete naučiť chodiť, musíte chodiť, ak sa chcete naučiť plávať, musíte plávať. Presne tak to funguje aj s výučbou jazyka. Ak sa chcete naučiť hovoriť, musíte hovoriť…

Príprava na medzinárodné certifikáty

Výučba anglického jazyka Callanovou metódou je taktiež prípravou na získanie Cambridge certifikátu. Učebné osnovy sú rozdelené do 6 kníh, v rámci ktorých študent absolvuje 12 úrovňových stupňov. Po absolvovaní 6 stupňov Callanovou metódou, t. j. za 80 – 100 vyučovacích hodín sa študent môže prihlásiť na európsky uznávanú skúšku PET (Preliminary Cambridge Certificate). Ak má študent záujem pokračovať v štúdiu anglického jazyka Callanovou metódou ďalej, po absolvovaní 12 stupňov je pripravený na FCC (First Cambridge Certificate). Na každý stupeň pripadá približne 15-20 vyučovacích hodín. Výučba Callanovou metódou = štúdium pomocou metódy, ktorej úspešnosť pri zložení skúšky First Cambridge Certificate je až 95% na prvý pokus!!!