Language Club Trnava

Jazyková škola Language Club bola založená v roku 2000 so sídlom v Trnave. Od roku 2005 začala LC spolupracovať s anglickou školou Callan School v Londýne, stala sa jej partnerskou školou a v oblasti jazykového vzdelávania začala ako jedna z prvých súkromných jazykových škôl na Slovensku využívať k výučbe anglického jazyka priamu metódu – callanovu metódu. Ide o  progresívnu a efektívnu metódu výučbu angličtiny, ktorá je zameraná na 2 základné stránky jazyka: schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť v cieľovom jazyku, teda v angličtine.

Callanova metóda

Výučba Callanovou metódou je komplexný a systematický postup založený na neustálej komunikácii medzi študentom a učiteľom, prostredníctvom ktorej sa študent učí reagovať na podnety automaticky, nie prekladaním do daného jazyka. Nová slovná zásoba a gramatika sa  učí priamo na hodine na základe určitých situačných príkladov.

Naše kurzy angličtiny

Našim cieľom je: aby sa ľudia prirodzenou cestou učili anglický jazyk – rozprávaním (neustálou komunikáciou v cieľovom jazyku), ďalej urobiť skutočne všetko preto, aby boli všetci plnohodnotne pripravení rozprávať v anglickom jazyku, aby sa začiatočníci rýchlo zžili s novou rečou, aby si pokročilí neustále rozširovali svoje zručnosti a vedomosti, a aby bol skutočne čas a peniaze, ktoré ľudia vynakladajú na výučbu angličtiny, priamo úmerný efektu, ktorý očakávajú!