Home » Akreditácia

Akreditácia

Akreditácia

Akreditácia bola udelená len školám, ktoré spĺňajú vysoké štandardy výučby stanovené Callan method Organization v Londýne. Jedno z najdôležitejších kritérií k získaniu akreditácie bolo striktné dodržiavanie pravidiel Callanovej metódy pri výučbe. Jazyková škola Language Club splnila všetky podmienky k získaniu akreditácie a stala sa jednou z prvých akreditovaných škôl na celom svete. V rámci Slovenska sme prvou a zatiaľ jedinou akreditovanou školou Callanovej metódy v meste Trnava.

Študent učiaci sa angličtinu Callanovou metódou v našej škole si môže byť istý, že sa mu dostáva vzdelanie najvyššej kvality Callanovou metódou. Jednou z hlavných priorít našej školy je striktné dodržiavanie pravidiel Callanovej metódy pri výučbe.

Iba študenti v akreditovanej škole majú možnosť bezplatne využívať e-learningovú platformu, ktorá im zabezpečí plnohodnotné precvičenie si gramatických javov, slovnej zásoby a písomného prejavu mimo hodín v pokoji svojho domova.