Home » Callanova metóda pre deti

Callanova metóda pre deti

Callanova metóda pre deti

callan-for-kids-banner

Callanova metóda pre deti „Callan for kids“  je úplnou novinkou vo svete a naša jazyková škola ako prvá na Slovensku ju prináša na trh.

Ide o veľmi efektívny a rýchly spôsob učenia sa angličtiny zameraný pre deti vo veku od 7 do 14 rokov.  Od prvej hodiny deti neustále komunikujú v angličtine,  hodiny sú zábavné a simulujú živé anglické prostredie. Našim hlavným cieľom je naučiť deti sebavedome sa vyjadrovať po anglicky a vybudovať pozitívny vzťah k angličtine.

Callan for kids obsahuje 6 úrovní od úplných začiatočníkov po pokročilých. Počas hodín majú deti neustále príležitosť precvičovať si rozprávanie a počúvanie, nakoľko takmer 90% výučby prebieha riadenou komunikáciou.  Deti si postupne budujú slovnú zásobu a učia sa nové gramatické javy potrebné pre dosiahnutie úrovne  A1 podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky.

Keďže Callan for kids je novinkou na našom trhu, ponúkame deťom vyskúšať si hodiny angličtiny callanovou metódou úplne zadarmo do 28.3.2024 a potom sa rozhodnúť.  Cena kurzu počas jarného trimestra 2024 pre deti je od 85 eur vrátane kníh a e-learningovej platformy. Bližšie informácie na čísle 0905 845 394

Tešíme sa na Vás!