Home » Nová edícia kníh

Nová edícia kníh

Nová edícia kníh

knihycallan

Od januára 2013 používa naša škola Language Club novú edíciu kníh, ktorá prešla komplexnou aktualizáciou všetkých úrovní Callanovej metódy a prináša našim študentom aktuálnu slovnú zásobu, jednoduchšie vysvetlenie gramatických javov a ešte viac priestoru na precvičenie si slovnej zásoby a gramatických javov priamo na hodine.

Nová edícia kníh obsahuje audio nahrávky kníh vo formáte MP3, ktoré sú študentom k dispozícii na stiahnutie zdarma.